Obchodné meno:
Prevádzka:
Telefón:


IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Príjem tovaru:


Obchodný register:

 

PK Pezinok, spol.s.r.o.

Mýtna 1191/28

902 01 Pezinok


Lekáreň Monika

Hollého 2/A

902 01 Pezinok


(033) 640 61 44


36052183

2021606741

SK2021606741


prijem@lekarenmonika.sk


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35813/B
Posledná úprava týchto stránok bola dňa: 30.03.2017